Αἰσχύλος

Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας

Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης

(ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926)

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Ἐτεοκλῆς
Χορός
Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος
[Κήρυκας
Ἀντιγόνη]


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

πρόλογος
πάροδος
αʹ ἐπεισόδιο
αʹ στάσιμο
βʹ ἐπεισόδιο
βʹ στάσιμο
γʹ ἐπεισόδιο
γʹ στάσιμο
ἔξοδος
[κείμενα μὲ μετάφραση]