Μικρός Απόπλους | Αρχαία Κείμενα | Κείμενα με Μετάφραση | Unicode | Απάνθισμα | Άρθρα | Σύνδεσμοι | Ιστορικό | Αναζήτηση

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα με Μετάφραση 
Αισχύλου Επτά επί Θήβας
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Γιάννη Γρυπάρη
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Γιάννη Γρυπάρη
από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου "Δραματική Ποίηση" (1991)
Μιχαήλ Ανδρεόπουλου Μυθολογικόν Συντίπα του Φιλοσόφου
κείμενο, εισαγωγή και μετάφραση Γιώργου Μπλάνα
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια
αρχαίο κείμενο και μετάφραση στ' Αγγλικά William David Ross
Περιεχόμενα, Βιβλίο Ι, ΙΙ, ΙII, ΙV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Αριστοτέλη Μικρά Φυσικά
αρχαίο κείμενο (έκδ. W. D. Ross) με μετάφραση-σχόλια Π. Γρατσιάτου
και σε μονοτονική εκδοχή χωρίς το αρχαίο κείμενο: Περιεχόμενα
Αριστοτέλη Περί Ψυχής
αρχαίο κείμενο με μετάφραση-σχόλια Π. Γρατσιάτου
Αριστοφάνη Λυσιστράτη
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Πολύβιου Δημητρακόπουλου (Pol Arcas)
Αρχίλοχου Ποιήματα και Θρύψαλλα
Αρχαίο Κείμενο με Εισαγωγή, Μετάφραση και Σχόλια του Γιώργου Μπλάνα
και σε Μονοτονική έκδοση χωρίς το αρχαίο κείμενο.
* Γοργία Ελένης Εγκώμιον
Αρχαίο κείμενο σε επιμέλεια-μετάφραση Π. Καλλιγά, σχόλια Ν. Σκουτερόπουλου
Δημοσθένη Ολυνθιακοί
Αρχαίο Κείμενο με Πρόλογο, Μετάφραση και Σχόλια, του Νικ. Σ. Γκινόπουλου
Διογένη Λαέρτιου Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
αρχαίο κείμενο (μόνο) σε html. (ed. H S Long, Oxford 1964)
Επίκτητου Εγχειρίδιον
Αρχαίο Κείμενο με Πρόλογο, Μετάφραση, Αρ. Καμπάνη
Ευρυπίδη Βάκχες
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Παντελή Πρεβελέκη.
Έκδοση 'Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977'.
Εισαγωγή στις Βάκχες του E. R. Dodds.
Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Ταύροις
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Θρ. Σταύρου
από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου "Δραματική Ποίηση" (1991)
Ευριπίδη Μήδεια
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Π. Πρεβελάκη
εκδόσεις "ΣΚΟΡΠΙΟΣ", Αθήνα 1956
Ηράκλειτου Αποσπάσματα
αρχαίο κείμενο, σχόλια Ζαν Μπραν, μετάφραση Πόλυς Γκίκα
Θεόκριτου Ειδύλλια
Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο και μετάφραση δέκα ειδυλλίων από Ι. Πολέμη, Αλ. Φωτιάδη και Γ. Δροσίνη
Θεόφραστου Χαρακτήρες
Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση και πίνακες κυρίων ονομάτων και πραγμάτων Εμμανουήλ Δαϋίδ
Θουκυδίδη Ιστορίαι
Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου.
Ξενοφώντος Συμπόσιον
αρχαίο κείμενο και μετάφραση H. G. Dakyns (αγγλικά)
Βιβλία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
αρχαίο κείμενο και μετάφραση H. G. Dakyns (αγγλικά)
Βιβλίο Α 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
Βιβλίο Β 1-2, 3-4, 5-6
Λουκιανού Αλέξανδρος ή Ψευδομάντις
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Ι. Κονδυλάκη
Λουκιανού Θεών Διάλογοι
αρχαίο κείμενο (μόνο) σε html. (ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass., 1961)
Λουκιανού Περί Ορχήσεως
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Ι. Κονδυλάκη
Λουκιανού Πως δεί ιστορίαν συγγράφειν
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Ι. Κονδυλάκη
Όμηρου Η Ιλιάδα
μεταφρασμένη από τον Αλέξανδρο Πάλλη (μετάφραση μόνο)
Όμηρου Οδύσσεια
αρχαίο κείμενο και μετάφραση Αργ. Εφταλιώτη
μετάφραση Αργ. Εφταλιώτη (μονοτονική)
Πλάτωνος Η Έβδομη Επιστολή
αρχαίο κείμενο και μετάφραση του J. Harward
Πλάτωνος Ευθύφρων
αρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια Αλ. Μωραϊτίδη
Πλούταρχου Των Επτά Σοφών Συμπόσιον
αρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια Εμμ. Δαϋίδ
Ποιητές της Παλατινής Ανθολογίας:
Ρουφίνος: σε μεταφράσεις J. W. Mackail, Σ. Μενάρδου, Α. Λεντάκη, Τ. Ρούσσου, Ν. Χουρμουζιάδη, Κ. Χωρεάνθη
Αρχίας (μόνο κείμενο)
Σοφοκλή Φιλοκτήτης
μετάφραση και σημειώσεις Γιώργου Μπλάνα

 

Σημείωση: Για να μπορείτε να δείτε τα κείμενα χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει μία γραμματοσειρές Unicode και να έχετε επιλέξει στον "browser" σαν character set το Unicode (UTF-8).

 
 
Τελευταία ενημέρωση: 28-2-2007

Αρχή Σελίδας