προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Θ'

(Ο Ιατρός εισέρχεται εις δευτέραν επίσκεψιν τον Κρητικού)
Ιατρός, Κανέλλα, και η Γαρούφω

ΙΑΤΡ. Τι πάθετε; ώραν καλή σας.
ΚΑΝ. Καλό ν' άχης ντετόρο μου· ξεχάσαμε εμείς...· δε θυμούμαστε μόνε τα σερβιτσάλια, τη φάβα, τις αβδέλλες... (προς την Γαρούφω) Και τί άλλο;
ΓΑΡ. Και τα βιζγάντια.
ΚΑΝ. Ναι και τα βιζγάντια...· Θιος σχωρέσαι.
ΙΑΤΡ. Αμέ τ' άλλα; (καθ' εαυτόν) Ω κακό που μ' ούρτε... μηγάρις θυμούμαι κι εγώ τίποτα απ' ό,τι τους είπα;...· μόνε ας καμωθώ... (προς την Κανέλλαν) Καλέ τα γιατρικά που σας έδωσα στα χαρτιά...·άι...· τι άλλο; τα σιναπίσματα, μπάνιο στα ποδά­ρια, φλεβοτομίγια, κι εκείνα που είπετε... Μην τα χασομεράτε, γιατί δεν τόνε γλέπω καλά τον άρρω­στο... (κυττάζων τον σφυγμόν τον Κρητικού) Φωνάξτε ένα μπαρμπέρη...· δόμτε κι ένα ρακί...
ΓΑΡ. (Καθ' εαυτήν) Δε σ' το δίνω πγια με τη μποτέλια... με το ποτηράκι θα σ' το δώκω. (Προς τον Ιατρόν) Ορίστε ντετόρο. (τω δίδει εν ποτήριον μικρόν με ρακήν).
ΙΑΤΡ. Εις υγείαν...· χαιράμενες...· περαστικά... (πίνει όλην την ρακήν) Το ποτήρι σας πολύ μικρό.
ΚΑΝ. Να σας βάλουμε άλλο ένα;
ΙΑΤΡ. Όχι, σώνει πγια, γιατί μεθώ, κι έχω βέζιτες... Έχετε γεια... (αναχωρεί).
ΓΑΡ. (Καθ' εαυτήν) Δόξα σ' ο Θιός κι η μάνα του... Κόντεψε να πάγη κι ετούτ' η μποτελίτσα... ήθελε να τη στροφιάξη κι αυτούνη...