προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Ε'

(Η Γαρούφω φωνάζει από το παράθυρον ένα αμαθή ιατρόν)
Η Γαρούφω και ο Ιατρός

ΓΑΡ. Ξοχώτατε, ξοχώτατε...· ε ξοχώτατε...· ου...· ξοχώτατε...· Εδώ, εδώ απάνου, τήρα.
ΙΑΤΡ. Ποιος με φωνάζει;
ΓΑΡ. Εδώ, εδώ· στο παραθύρι κύττα.
ΙΑΤΡ. Τώρα, έφθασα.