προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Β'

(Η Κανέλλα ερωτά δια τον εραστήν της τον Αστυνόμον,
αυτός δε την ζητεί δια να τον ερωτευθή)
Κανέλλα και ο Αστυνόμος

ΚΑΝ. (Προς τον Αστυνόμον) Κυρ Αστρονόμο μου, να ζης, πού τ' όχετε το Κρητικάκι;
ΑΣΤ. Ω διάολλε! παιδάκι μού τον έκαμε σαράντα χρονώνε άθρωπο;... Και τι τόνε θέλεις γιαμά;
ΚΑΝ. Να τόνε δγιω.
ΑΣΤ. Και τι τον έχεις;
ΚΑΝ. Ξάδερφο.
ΑΣΤ. (Καθ' εαυτόν) Όσο περνάει ο καιρός μια μια τσι εμαθαίνω... Απέ τσι παστρικές είν' και τούτη;...· μώρ' δε γλέπεις παρέντζα π' όχει ο διάολλος; Ναι, ναι...· θαρρώ μουρέ που γλέπω τη Βένερε τση Φιορέντσας... Μώρ' δεν κυττάς τα μάτγια τση, τα μπράτσα τση, το πέτο τση, ούλα τση;... μουρέ πάει να μου σαρτάρη το τσερβέλλο!... (Προς την Κανέλλαν) Κυρά μου, τί τονε θέλεις εκειόνε τον Κρητικό; δεν κάμεις μ' εμένα τ' αμόρ;
ΚΑΝ. Είσαι γέρος.
ΑΣΤ. Τριάντα χρόνους κλειώ τώρα τσι' αποκρές τ' άι Φιλίππου... Μπα και γλέπεις τσι' άσπρες μου τσι τρί­χες και θαρρείς π' ούμαι γέρος;
ΚΑΝ. Ναι...· δε γλέπω 'γώ τις τρίχες σου που είναι βαμμένες.
ΑΣΤ. Είναι μαύρες ασολουταμέντε· κι εκειές τσι άσπρες που γλέπεις, οι πίκρες κι ο πόλεμος με τσι ασπρίσανε... Μα εγώ εκειές, ντζόγια μου, τσι κολορίρω.
ΚΑΝ. Ζιρτς... Εγώ με Λελέγκους δεν καταπιάνουμαι.
ΑΣΤ. Και τ' είν' αυτό το ζιρτς και το Λελέγκος;
ΚΑΝ. (γελώσα) Να, πώς τους λένε...· με Φράγκους.
ΑΣΤ. Ω ντζόγια μου! και πγιο καλοί είναι οι Κρητικοί απέ τσι Φράγκους γιαμά; Οι Φράγκοι είναι πγιο γαλαντόμοι απέ τσι άλλους...· μοναχά δος την παρόλα σου.
ΚΑΝ. Άιντε, ζιρτς...· δε ξέρω τι με λες... Άφσε με να δγιω τον ξάδερφο μου.
ΑΣΤ. Όμορφος ξάδερφος!...Κι αμά κόπγιασε ναν του κάμης το χερούργο.