προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'

Αστυνόμος και αι γυναίκες

ΑΣΤ. Μουρ' γλέπετε το γιατρό σας;... Ποιός τόνε φούγιαξε κι ήρτε;
ΓΑΡ. Εμείς τον εφωνάξαμε.
ΑΣΤ. Όμορφο διάολλο φουγιάξετε!... Μην πα και κάμτε τίποτσι γιατρικά απ' εκειά που σας ορντινάρησε εκειός ο τσαρλατάνος...· μοναχά βάλτε του κομμά­τι ξυδόλαδο στην πληγή του, και του περνά· γιατί δεν έχει τίποτσι...· τ' άλλα ούλα είναι αφ' το σπαβέντο τση πιστόλας· κι ως το πουρνό θ' άναι καλά περφεταμέντε... Κάμτε αυτό που σας είπα, κι άμετε κι εσείς καλλιά σας, γιατ' έχουμε τσι άλλες μας τσι εζάμινες.

 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ