προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Η'

(Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Ξενοδόχον)

ΣΤΡ. Ορίστε μέσα κι η αφεντοξυλιά σου, που μέθυσες σήμερα τον κόσμο, και μας έκαμες κι εβγάλανε τα ποδάργια μας νερό.
ΞΕΝ. (Εισέρχεται με τα κατάστιχα εις τας χείρας) Ήσβυσα πλια ο κακόσορτος...· παν τα κρέντιτά μου...· ε με χαιρε­τά πλια κανείς.
ΣΤΡ. Όλοι τώρα εδώ είστε; κυττάξετε καλά να μη φύγη κανένας, γιατί φίδι που τον έφαγε αν τον πιάσουμε ύστερα... (αναχωρούν).