προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'

(Οι στρατιώται φέρουν τον Χίον εις την φυλακήν,
όστις τους φιλοδωρεί καθ' οδόν δια να μην τον περάσουν από την Αγοράν)
Στρατιώται και Χίος

ΣΤΡ. Περπάτειε...· α...· τρέχα...
ΧΙΟΣ Κι εν μπορείτεν εσείς άματις να κάμτεν κανένα μόδο για να φύγω αφ' την άλλην πόρτα;
ΣΤΡ. Όχι, όχι...· δεν μπορούμε, μόνε περπάτειε.
ΧΙΟΣ Και μη με περάστεν αφ' το παζάρι, κι ό,τι θέτεν πάρτε.
ΣΤΡ. Τι θα μας δώκης;
ΧΙΟΣ Εκατό γρόσια δίνω σας.
ΣΤΡ. Φέρτα.
ΧΙΟΣ (Τα δίδει) Πάρτεν τα... Ουγού!!! και μην πάμ' αφ' το παζάρι, και με δη ο πάης μου...· αφ' τα στενά, να ζήτεν...· αφ' τα στενά.
ΣΤΡ. Δε σε πάμε απ' το παζάρι, μόνε περπάτειε γλήγορα·
  (τον γυρίζουν από στενό μέρος, τον φυλακίζουν, και αναχωρούν)