προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Ε'

(Οι στρατιώται φυλακίζονν τον Πελοποννήσιον και τον Κύπριον)
Στρατιώται, Πελοποννήσιος, και ο Κύπριος

ΣΤΡ. (Προς τον Πελοηοννήσιον) Κόπγιασε στο φρέσκο, κύριε λογοθέτη...
ΠΕΛ. Οπού σμίγει με μουρλούς, αυτά παθαίνει. Με τέτοι­ους μαγκούφηδες π' όσμιξα σήμερα, κι άλλα μου πρέπανε να πάθω...· απομονή.
ΣΤΡ. (Προς τον Κύπριον) Κόπγιασε κι η αφεντιά σου, κύριε Σολομώ, μπακαλάο, πώς σε λένε...· έμπα μέσα, μέσα...
ΚΥΠΡ. Στον τόπο μας πρώτα κρίνουσίν τον τόν άθρωπο κι ύστερις χαψψώνουσίν τον...· εδώ ούλα λωά κάμνουσίν τα τά πράματά τους.
ΣΤΡ. (Τους αφήνουν και αναχωρούν)