προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'

(Ο Ανατολίτης και οι λοιποί έσωθεν της φυλακής)

ΑΝΑΤ. Γλιτώσαμε, γλιτώσαμε· πγιάσανε Αρβανίτη· νάτο, φέρανε χάψι κι εκείνο.
ΧΙΟΣ Ήφεράν τονε του διαβόντρου το γυιο;
ΑΝΑΤ. Νάτος, νάτος· κύτταξε μάτγια του...· σαν αζτισμένη κάτα γυαλίζουνε... Σακίν να μην τονε λαλήση κανείς.
ΑΛΒ. (πλησιάζει) Γεια σας, ορέ.
ΟΛΟΙ Καλώς ώρισες καπετάνιο.
ΑΛΒ. Πω, τι κάνεις σκοτεινά; πρα άνοιξε, ορέ, το παραθούρες, να γλέπης ψίχα.
ΟΛΟΙ Δεν ανοίγουνε τα παραθύρια.
ΑΛΒ. Πω, πω, να φυγής, ορέ...· πρα θα σκάνεσαι, ορέ, ψίχα.
ΑΝΑΤ. Σώπα... · τώρα τ' άβγουμε όξου.

 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ