προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΔ'

(Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Αλβανόν με ταχύτητα έμπροσθεν της φυλακής).
Αστυνόμος, Αλβανός και οι στρατιώται

ΑΣΤ. Πινομή σου; τ' όνομα σου;
ΑΛΒ. Πώς το λένε, ορέ, εμένα; Τσέλιο Γκέκα.
ΑΣΤ. Πούθε είσαι;
ΑΛΒ. Γκέγκα, ορέ, Γκέγκα.
ΑΣΤ. Άλλος διάολος ετούτος... Και γιατί, μουρέ, λάβωσες τον Κρητικό;
ΑΛΒ. Πω...· γιατί να το λες, ορέ, έφαγες κουράδιες, το χτύ­πησες ψίχα ψίχα.
ΑΣΤ. Εγώ, μουρέ; Να...· ξαφνικό να σ' ούρτη.
ΑΛΒ. Ορέ, εσύ εγώ, εγώ συ· πω χτύπησες Κρητίκα, γιατί να το τρως κουράδιες.
ΑΣΤ. Όρσε κοπλιμέντα!... (προς τους στρατιώτας) Βάλτε τόνε μέσα α ρέστο.
ΑΛΒ. Ορέ Αστρονόμο!... πρα πως το κάνεις έτσι, ορέ; πού ορέ, να το παγαίνη μέσα;
ΑΣΤ. Στη φυλακή, μπόγια.
ΑΛΒ. Πω, να το κρένης πρώτα, ορέ... Π' ούναι Κρητίκα; να το φέρνης κι εκείνο, ορέ.
ΣΤΡ. Α!... μέσα, μέσα...
ΑΛΒ. Άστο, ορέ! μην το τραβάς...· αλλά μπελιάβερσιν.
ΣΤΡ. (Τον φυλακίζουν και αναχωρούν).