προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'

(Οι στρατιώται συνέλαβον τον Αλβανόν, και τον φέρουν εις την φυλακήν,
όπου τον εξετάζει ο Αστυνόμος)
Ο Αλβανός, οι στρατιώται, έπειτα ο Αστυνόμος

ΑΛΒ. Πρα ορέ...· άστο, ορέ, πρα...
ΣΤΡ. Προβάτειε, διάολε...
ΑΛΒ. Άστο, άστο, ορέ...· φτου, αλλά μπελιάβερσιν.
ΑΣΤ. (Τρέχων εισέρχεται) Γεράσιμε μου!!!
ΣΤΡ. Σκιάβ' αφέντη.
ΑΣΤ. Όμορφα, μη σας σκαπάρ' απ' τα χέργια.
ΣΤΡ. Όσκε, αφέντη· καλά τον έχουμε
ΑΣΤ. Μπράβο Αντζουλή μου, Κάντηλά μου· γιαμά σας μεριτάρει από εκατό τζικίνια.