προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'

(Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Ανατολίτην)
Στρατιώται και ο Ανατολίτης

ΣΤΡ. Α...· περπάτειε. (τον σπρώχνουν)
ΑΝΑΤ. Έι τζάνουμ, μη σκουντάς...· κόσμος γλέπει, ντρέπουμαι...· αγάλια αγάλια, ιστέ, εγώ πηγαίνω...· μη φοβάστε· ντε φεύγω...· μπαξίσι σου εγώ δίνω τάλλαρο τσίλικο τσίλικο.
ΣΤΡ. Έμπα μέσα τώρα...· κάτσε στο φρέσκο, (τον αφήνουν, και αναχωρούν).