προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Η'

Ο Αστυνόμος (καθ' εαυτόν)

ΑΣΤ. Φιναλμέντε απέ ούλες ετούτες τσι εζάμινες δεν έβγα­λα τίποτσι...· κανένας ως τα τώρα δε μπόρεσε να με περσουαδέρη αν ήτανε κάζο πενσάτο... Μα τώρα πρέπει να κάμω και τσι άλλες μου τσι εζάμινες, κι ό,τι διάολλο βγάλω και ξανοίξω, να τόνε ραπορτάρω στη Διοίκησι, κι ας κάμ' ό,τι θέλει. Το ραπόρτο μου πως θα γένη ρεντίκολλο το ξέρω, κι είμαι περσουάζος, γιατί θ' άναι γιομάτο κογιοναρίες, και καμμιά σεργιετά οφφιτσιάλε δε θ' άχη μέσα.