προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Ε'

(Ο Αστυνόμος, καθ' εαυτόν)

ΑΣΤ. Μουδ' αφ' τον παλιότουρκα εκειόνε, μουδ' αφ' το σκολλάρο τούτονε με τσι ελληνικούρες του μπόρεσα να εζαμινάρω τίποτσι...· μα απ' εκειόνε το Μουραΐτη, κάτι θα βγάλω, γιατ' είναι φτακαθαρισμένος, και θέλ' απείκασε, νον ζε δούπιο, αν ήτανε το χτύπημα κάζο πενσάτο... Μα πρέπει να 'ναι ασολουταμέντε...· νον ζε κάζο.