προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Β'

Ο Αστυνόμος καθ' εαυτόν

ΑΣΤ. Λ' αφάρ ζε σέριο, και δεν μπορώ να τσι εζαμινάρω εζαταμέντε... Μα τάντο μπάστα...· τσι έβανα όλους α πάρτε, και θα κάμω τσι εζάμινες σεριαμέντε, ώσπου ν' αύρω την γκάουζα, και να μάθω καλά, αν είναι κάζο πενσάτο, επόι να τσι ακουζάρω στη Διοίκησι, και να κάμω τα άττα μου κόμε σι ντέβε, κατά πώς μου μεριτάρει στο οφφίτσιό μου... Και δεν μπορώ να κάμ' αλλιώς γιατί θα δισπρετζάρω το ονόρε μου. (προβαίνει εμπρός)