προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΗΝΗ Α'

(Ο Αστυνόμος, συνωδευμένος μετά των στρατιωτών, εισέρχεται και εξετάζει).
Αστυνόμος, Ξενοδόχος, Κρης

ΑΣΤ. Φέρμα γιαμά...· μη φυγή κανείς...· είστε ούλοι α ντιλίτο κριμινάλε. (προς τους στρατιώτας) Μουρέ Γεράσιμε, Αντζουλή, Διονύσιο!!!...· βάλτε τσι ούλους ετούτους α πάρτε να τσι εζαμινάρω σεπαραταμέντε· (προς τον Ξενοδόχο) Πού είναι γιαμά εκειός ο λαβωμένος;
ΞΕΝ. (Τρέμων) Ορίστε εδώ... (δεικνύει τον Κρήτα)
ΑΣΤ. (Εξετάζει τον Κρήτα) Πινομή σου, μουρέ;
ΚΡΗΣ Ω πονεί με· ναίσκε, ντεντίμ, πονεί με.
ΑΣΤ. Πινομή σου, μουρέ; τ' όνομα σου διάολλε;
ΚΡΗΣ Μανόλιας Δασκαλάκης.
ΑΣΤ. Και πού 'θε είσαι γιαμά
ΚΡΗΣ Απέ τη Γκίσσαμο.
ΑΣΤ. Και πού στο διάολλο είναι αυτό το Κίσαμμο;
ΚΡΗΣ Επά δα... · στην Κρήτη.
ΑΣΤ. Και δε λες π' ούσαι Κρητικός, ν' άμπ' ο διάολλος μέσα σου; και ποιος μουρέ, ποιος σε χτύπησε;
ΚΡΗΣ Ένας Λιάπης.
ΑΣΤ. Και π' ούν' εκειός ο Λιάπης;
ΚΡΗΣ Δεν τον κατέχω το σκυλάπιστο, πούρησε.
ΑΣΤ. Και πού, μουρέ, πού σε βάρεσε;
ΚΡΗΣ Στη χέρα ντεντίμ· ω...· φέρτε μου δα τον ξαγορευτή να με ξαγορέψη να ξεμυστέψω.
ΑΣΤ. Και πώς σε βάρεσε, μουρέ; α κάζο πενσάτο;
ΚΡΗΣ Δεν κατέχω φράγκικα.
ΑΣΤ. Μουρέ, α κάζο πενσάτο;
ΚΡΗΣ Είπα σου το, δεν κατέχω ντα μου λες, Θιός...