προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Θ'

(Ο Ανατολίτης καθ' εαυτόν, παρατηρών τους άλλους).

ΑΝΑΤ. Ε!!! Χιώτη μέτυσε, κοιμάται· Μωραίτη λογαριάζει...· Κυπριώτη συλλογιέται...· Κηρτικό τσιμπούκι πίνει...· Λογιώτατο γράφει... Άμμα Αρβανίτη ντουλειά καλά ντεν παγαίνει... Να, να... γούρλωσε μάτια του, τρίζει δόντια του, τρίβει μουστάκι του...· άλλα αλέμ καβγκά τα κοπαρντίση γιατί κουρουλντίστηκε... Πολύ φοβού­μαι· Αρβανίτη καυγκατζή άντρωπο είναι... Το κάμει α!!