προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Β'

Πελοποννήσιος, Ανατολίτης

ΠΕΛ. (Εισέρχεται και χαιρετά τον Ανατολίτην). Ώραν καλή της αφεντιάς σας.
ΑΝΑΤ. Καλώς το, καλώς το.. .· κάτσε.
ΠΕΛ. Έχετε την Εφημερίς;
ΑΝΑΤ. Φημερίδα τελείς;
ΠΕΛ. Ναίσκε...· την Εφημερίς της Ελλάς.
ΑΝΑΤ. Κύτταξ' εκεί πέρρα, τραπέζι απάνου κάτι χαρτιά είναι...· σακίν να μην είναι φημερίδα;
ΠΕΛ. Μάλιστα...· (λαμβάνων από μίαν τράπεζαν την εφημερίδα,αναγινώσκει καθ' εαυτόν).
ΑΝΑΤ. Έι ύστερα; εσύ μονάχο σου ντιαβάζεις, μονάχο σου ακούς...· ντε λες κι εμένα κανένα χαβαντήσι γράφει φημερίδα;
ΠΕΛ. Τέλος πάντων οι βασιλιάδες αποφασίσανε να λευτερώσουνε την Ελλάς... · πάει... · τον ξωρκίσανε πγια το μαγκούφη το Μπραήμη.
ΑΝΑΤ. Έτσι γράφει φημερίδα; για να δγιω... (παρατηρεί την εφημερίδα χωρίς να την αναγνώση)· 'Ει αρτίκ, ιψέματα σώτηκε πγια...· λευτερία ήρτε.