προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΒ'

(Ο Ξενοδόχος εισέρχεται έντρομος, και ειδοποιεί τους άλλους, ότι έφθασεν η Αστυνομία).

ΞΕΝ. Καλέ σεις, καλέ σεις...· ουγού...· πλάκωσεν η Αστυνομία, πλάκωσε... Να...· έρχεται...· έρχεται...· αλλοί μου, αλλοί, αλλοί!!... Ίντα να σε κάμω τώρη; ήσβυσα πλια ο κακόσορτος...· ήσβυσα.

 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ