προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'

(Ο Ξενοδόχος ακούσας τον κρότον τον πιστολίου, τρέχει φωνάζων και οδυρόμενος).

ΞΕΝ. Ουγού, ουγού, ουγού...· ουγού διαβόντρου γυιοί...· αλλοί, αλλοί, αλλοί μου του κακόσορτου, ίντ' αν τούτο π' ούπαθα...· αλλοί.... (προς τον Χίον κοιμώμενον) Καλέ σεις, μισέ Μπουρλή, κοιμούστεν καλέ;
ΧΙΟΣ Ίντα πάθετεν;
ΞΕΝ. Φονικό, διαβόντραυ γυιέ, φονικό...· κι ε ξυπνάτεν πλια.
ΧΙΟΣ Και π' ούν' το άματις το χειμωνικό;
ΞΕΝ. Καλέ διαβόντρου κουλούκι, εγώ λέγω σας φονικό, κι εσείς ονειρευγούστεν χειμωνικό; εν ξυπνάτε τώρη, να δγήτεν τα αίματα;
ΧΙΟΣ Πιταού κι ήγλεπά το στ' όνειρο μου....· και ποιος να σας χαρώ, ήκαμέν το;
ΑΝΑΤ. Αρβανίτη χτύπησε Κηρτικό.
ΧΙΟΣ Και π' ούν' τος τώρη Αρβανίτης;
ΑΝΑΤ. Έφυγε...· χου...· αν το πγιάσης.
ΧΙΟΣ Ουγού, ουγού, ίντα δουλειές π' ουπάθαμεν. Ίντα να τον κάμωμεν τώρη τον Κρητικόν;
ΚΥΠΡ. Να το γιατρέψψουμε.
ΧΙΟΣ Και ποιος να τόνε γιατρέφη, να σας χαρώ;
ΚΥΠΡ. Εγώ το γιατρεύω... Φέρτε ξύδιν, λάδιν, ρακίν, στουπίν, μαστίχιν, και ένα σαχάνιν άψετε και λαμπρόν στη φουκούν, να το κάμω μεχλάμιν, να να τ' αλλείψω το γιαράν του.
ΧΙΟΣ (προςτον Ξενοδόχον) Μισέ Μπαστιά!...· ακούσετέν τα; φέρτεν τα...
ΞΕΝ. Οχονούς φέρνω σάς τα· μα εν κάμνει, να σας χαρώ, ν' άναι δω ο Κρητικός...· να τον σηκώσουμ' απ' εδώ.
  (Φεύγει).
ΚΡΗΣ Δεν μπορώ κια ολιάς να πουρήσω, Θιός κι η ψυχή μου.
ΚΥΠΡ. Σε καβαλλάμε στον άππαρο.