Οδηγίες για το `read_tlg_5'

Το `read_tlg_5.exe' είναι μια μικρή εφαρμογή (71ΚΒ) για Windows που εξάγει έργα από το cd του Thesaurus Linguae Graecae (TLG) (beta code) και τα σώζει είτε σε μορφή html είτε σε μορφή rtf (rich text format). Δεν είναι παραθυρική αλλά "command line" εφαρμογή (τρέχει δηλαδή από τη γραμμή εντολών).

Αρχείο read_tlg.cfg

Στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει το αρχείο `read_tlg.cfg' στο οποίο σώζουμε την διαδρομή για το cd του TLG και την μορφή του αρχείου εξόδου (html ή rtf). Αν τυχόν λείπει το `read_tlg.cfg' από τον φάκελο μπορούμε να το δημιουργήσουμε με έναν επεξεργαστή απλού κειμένου:

# a line befinning with a # is comment
# first line is the path:
E:\
#or
#C:\Program Files\Silver Mountain Software\TLG cd\
#
# second line must be either 'rtf' or 'html':
rtf

Κάθε γραμμή που αρχίζει με '#' είναι σχόλιο και αγνοείται.

Στην πρώτη γραμμή που δεν είναι σχόλιο υπάρχει η διαδρομή για το cd του TLG, είτε σε κάποιο cd drive είτε σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή, πχ `E:\' ή `C:\Program Files\Silver Mountain Software\TLG cd\'

Στην δεύτερη γραμμή που δεν είναι σχόλιο γράφουμε `rtf' ή `html' ανάλογα με την επιθυμητή μορφή των αρχείων εξόδου.

Σύνταξη

Η σύνταξη του `read_tlg_5.exe' είναι

read_tlg_5 author work
όπου `author' και `work' είναι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στον συγγραφέα και το έργο που θέλουμε. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε από κάποιο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στο TLG (TLG workplace, Musaios κλπ).

Πώς τα βρίσκουμε:
Από το TLG workplace, όταν διαλέξεις ένα έργο και το βλέπεις, πατάς Show / Canon και οι δύο αριθμοί που βγάζει πάνω-πάνω είναι ο αριθμός συγγραφέα και έργου. Πχ από τα 3141.2 key 3142 002 βρίσκουμε ότι 3141 είναι ο αριθμός συγγραφέα του Γεώργιου Ακροπολίτη και 2 ο αριθμός έργου του για την "Χρονική Συγγραφή".
Από τον Μουσαίο, έχοντας διαλέξει πάλι ένα αρχείο για να δούμε, βρίσκουμε τους αριθμούς από το View / View Bibliographic Canon...

Τί παίρνουμε από το read_tlg_5

Όταν τρέξει γράφει στον ίδιο φάκελο με αυτόν που βρίσκεται ένα αρχείο με όνομα `rt_a_b.html' ή `rt_a_b.rtf' όπου `a' ο αριθμός συγραφέα και `b' ο αριθμός έργου.

Ειδικοί χαρακτήρες

Ένας από τους λόγους που έκανα το πρόγραμμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες που δεν μποροούν να αποδοθούν (τουλάχιστον εύκολα) σε επεξεργαστή κειμένου.
Γι' αυτό κάποια μορφοποίηση έχει μπει σε στυλ tags για html. Ήτοι: Για περισσότερες επεγηξήσεις όπως και για το τί σημαίνουν στην παπυρολογία, φιλολογία κλπ κλπ δέστε στο μάνιουαλ του beta code

Λάθη

Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκωδικοποίησης του citation (`αρίθμηση': Βιβλίο | Κεφάλαιο | Ενότητα | Γραμμή), σε μερικά έργα μπορεί να βγάλει στην οθόνη κάποια προειδοποιητικά μηνύματα (warnings). Αν και είναι πιθανό να υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση γενικά μπορείτε να τα αγνοήσετε. Αν θέλετε να βοηθήσετε στην βελτίωση του προγράμματος, σώστε τα σε ένα αρχείο — πχ με την εντολή από την γραμμή εργασίας:

read_tlg_5 1 1 >> read_tlg.out
και στείλτε μου το αρχείο (το `read_tlg.out' στο παράδειγμά μας) στο aggelos παπάκι mikrosapoplous τελεία gr.

 

 

 

[Εργαλεία]

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr
Ιούνιος 2006