Περιεχόμενα - Εισαγωγή - Χαρακτήρες I-VIII - Χαρακτήρες IX-XVI - Χαρακτήρες XVII-XXIII - Χαρακτήρες XIV-XXX - Πίνακες
 
 
 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
XXIV-XXX

 

Μετάφραση-Σχόλια: Εμμανουήλ Δαϋίδ

 
 
I
ΠΙΝΑΞ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
 
Ἀθηνᾶ XVI   Θρᾷττα XXVIII
Ἀθηναῖοι XXI   Κάσσανδρος VIII
Αἰθίοψ XXI   Κλάδος ΧΧI
Ἀλέξανδρος XXIII   Κρινοκοράκα XXVIII
Ἀνθεστηριὼν XXX   Κύζικος XXI
Ἀντίπατρος XXIII   Λακεδαιμόνιοι VII
Ἀπατούρια III   Λακεδαίμων XXI
Ἀριστοφῶν VII   Λακωνικὸς XXI
Ἄρτεμις Χ   Λύκων VIII
Ἀρτεμισιασταὶ Χ   Λύσανδρος VII
Ἀρχίας IV   Μακεδονία VIII, XXIII
Ἀσία XXIII   Μελιταῖος XXI
Ἀσκληπιεῖον XXI   Μήτηρ τῶν Θεῶν XXI
Ἀστεῖος VIII   Μουσεῖα XXII
Βοηδρομιὼν III   Ὅμηρος XXVI
Βυζάντιον XXI   Ὀρφεοτελεσταὶ XVI
Γαλάξια XXI   Πέρσαι XXI
Δάμιππος III   Πολυκλῆς προοίμ.
Δελφοὶ XXI   Πολυπέρχων VIII
Διάζευγμα XXIII   Ποσειδῶν XXVIII
Διονύσια III   Ποσιδεὼν III
Διόνυσος XXII   Πυανοψιὼν III
Ἑκάτη XVI   Ῥόδος XXI
Ἑλλὰς προοίμ. 1   Σαβάζιος XVI, XXVII
Ἕλληνες προοίμ. 1   Σικελικὸς XXI
Ἑρμαφρόδιτοι XVI   Σωσίας XXVIII
Ἑρμῆς XXX   Σωσίδημος XXVIII
Εὐρώπη XXIII   Σωσίστρατος XXVIII
Ζεὺς III, XIV, XVII   Τίβειος IX
Ἡράκλειον XXVII   Ὑμήττιος XXI
Ἡρίαι πύλαι XIV   Φειδώνειος XXX
Ἡρῷα XXVII   Χοαὶ XVI
Θησεὺς XXVI   ᾨδεῖον III, XXVI
Θουριακὸς XXI      
 
 
[Αρχή Σελίδας]
 
 

II
ΠΙΝΑΞ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 
 
ἄβρωτος

XIV, 22

  ἡμιόλιος (ναῦς)

XXV, 3

ἄγειν (νουμηνίαν)

IV, 32

  θαῦμα (θέαμα ταχυδακτυλουργίας)

XXVII, 13

ἀὴρ (κλῖμα)

πρ. 4

  θέα (θεατρικὴ παράστασις)

XXX, 9

αἴρειν (τὰ σκέλη)

XXVIII, 18

  θηριώδης (μασχάλη)

XIX, 12

αἴρειν (τὸν βοῦν)

XXVII, 11

  ἰωμένας (κλεῖς)

Χ, 30

ἀκρόδρυον

XI, 11

  καταβάλλειν (τὸ ἦθος)

VIII, 6

ἀλφὸς

XIX, 4

  καταλλαγὴ

XXX, 38

ἀνασύρειν (ἀνασυράμενος)

ΧΙ, 5

  κατοχεῖσθαι

XXVII, 19

ἀνασύρειν (ἀνασεσυρμένος)

VI, 6

  καττύειν

XXII, 20

ἀνδριὰς (μακρὸν ἀνδριάντα παίζειν)

ΧΧVΙΙ, 22

  κείρειν (μέσην κουρὰν)

XXVI, 21

ἀνδρολάβος;

XXVIII, 20

  κλάδος (Μελιταῖος)

ΧΧΙ, 21

ἀνὴρ (δεῖ ἄνδρα εἶναι)

XXVI, 9

  κλίνη (ἐπὶ τὰς κλίνας)

ΧΧΙΙΙ, 35

ἀπάγειν (ἐς κόρακας)

XXV, 30

  κοινὸς (Ἑρμῆς)

XXX, 22

ἀπαγορεύειν (ἀπείρηται)

XXIII, 20

  κροκὺς

II, 11

ἀπογυμνοῦν;

VII, 16

  κυλικεῖον

XVIII, 8

ἀπολαύειν (ἐμπαίζειν)

XXIII, 11

  λεπτὸς

IV, 26 — XXVI, 30

ἀποφορὰ

XXX, 37

  λιπαρὸς (λίθοι)

XVI, 12

ἀποψᾶν

XXX, 27

  λυπρὸς

IV, 26

ἀπύρευτος

III, 26

  μαλακῶς (ἐσθίειν)

II, 34

ἁρμονικὸς (μουσικὸς)

ΧΧΙ, 51

  νέωτα (εἰς ν.)

III, 15

ἀρύταινα

IX, 25

  οἰνάριον

XVII, 6

ἀσκὸς—πέλεκυς (luduss)

V, 18

  οὐρὰ (τὸ ἐπ' οὐρὰν)

XXVII, 7

ἀσχήμων

IV, 3

  παλαιστριαῖος

XXI, 49

βακτηρία (σκολιὰ)

XXI, 47

  παλίμπηξις

XXII, 26

βοᾶσθαι (τὸ πρᾶγμα)

VIII, 21

  παλιλλογία

I, 30

βραδυτὴς (ψυχῆς)

XIV, 2

  παντοποιὸς

VI, 6

γενεαλογεῖν

XXVIII, 5

  παραρρηγνύναι (παρερρωγυία φωνὴ)

VI, 19

γράμμα (ἐπιστολὴ)

XXIII, 17

  παρείας (ὄφις)

XVI, 10

δαιμόνιον

XVI, 2

  πέλεκυς (ἀσκὸς - πέλεκυς)

V, 18

διαίρειν (διαράμενον τοὺς πόδας)

III, 25

  περίστασις

VIII, 39

διαλλόμενον

III, 25

  περιστερὰ (Σικελική)

ΧΧΙ, 45

διάζευγμα

ΧΧΙΙΙ, 4

  πίσσα

XIV, 25

διάφορον (χρήματα)

Χ, 1

  πλανᾶν

XXVIII, 15

διμοιρία

XXX, 1

  προκόλπιον

VI, 29 — ΧΧΙΙ, 7

διωθεῖν (τὰς ψήφους)

XXIV, 21

  πλεθρίζειν;

ΧΧΙΙΙ, 8

δορκάδιοι (ἀστράγαλοι)

XXI, 46

  ποππύζειν

XX, 9

δυσέντευκτος

XIX, 15

  προσβάλλειν (κριοὺς ταῖς θύραις)

XXVII, 16

ἐγκρούειν

IV, 36

  πρόσπταισμα (ἐν τοῖς δακτύλοις)

XIX, 10

ἕδρα (ἕδραν στρέφειν)

XXVII, 15

  προσφορὰ (δῶρον γαμήλιον)

XXX, 52

ἐλλύχνιον

Χ, 25

  σαπρὸς (ἔλαιον)

XIX, 20—XXX, 18

ἔμφοβος

XXV, 1

  στέφειν (σκορόδῳ ἐστεμμένον)

XVI, 39

ἐφοδεύω

VI, 33

  συλλαβὴ

VI, 23

ἐνυφαίνειν (Πέρσας ἐνυφασμένους)

XXI, 49

  συναρκεῖσθαι;

III, 26

ἐξηγητὴς

XVI, 16

  σφύζεσθαι;

XIX, 21

ἐξομνύσθαι (δίκας)

VI, 27

  τάξις (τῶν τρόπων)

πρ. 6

ἐπαγωγὴ (Ἑκάτης)

XVI, 20

  τάριχος

IV, 35

ἐπεντείνειν

VIII, 22

  τιθέναι (τὰς ψήφους)

XXIII, 26

ἐπικρηπὶς

II, 27

  τίτυρος

XXI, 44

ἐπισημαίνω

II, 19

  τραγηματίζεσθαι

XI, 11

ἐπίσταλμα;

XXI, 41

  τρίχωμα

II, 11

ἐρανίζω

Ι, 16

  τύπος (ὡς τύπῳ λαβεῖν)

Ι, 1

εὔλυτος (στόμα)

VI, 37

  ὑγρὸς (ἐν ὑγρῷ ἡ γλῶττα)

VI, 35

εὐτρεπίζειν

XIII, ?7

  Φειδώνιον (μέτρον)

XXX, 25

εὐσχήμων

πρ. 20

  χαλκεῖα

IX, 24

ἐχῖνος

VI, 28

  χαλκοῦς

VI, 9 — XXVIII, 28

ἔχις

I, 33

  χειρίζω

ΧΧΧ, 39

ζωμὸς (μάχης)

IX, 20

  ψυχὴ (=γυνὴ)

XXVIII, 11

ζωρὸς (ζωρότερον πίνειν)

IV, 17

  ὠθεῖν (τὸ ἱμάτιον εἰς τὸ στόμα)

II, 21

         
 
[Αρχή Σελίδας]
 
 

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Μάιος 2001