[ Γ' Επεισόδιο ] [ Διάρθρωση ] [ Έξοδος ]

 

Αἰσχύλου Προμηθεὺς Δεσμώτης

μετάφραση: Ι. Γρυπάρη

Γ'   Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο

 
  Χορός Χορός
  ἦ σοφὸς ἦ σοφὸς [ἦν] ὃς
πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσ-
σᾳ διεμυθολόγησεν,
Σοφός αλήθεια ήταν σοφός,
που πρώτος τόζυασε στο νου του
και τόβαλε σε μύθο: πως
890 ὡς τὸ κηδεῦσαι καθ᾽ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ,
καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαθρυπτομένων
μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων
ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων.
πολύ πιο κάλλιο είναι κανείς
μ' όμοιους του να συμπεθεριάζη
κι άνθρωπος χεροδουλευτής
μ' όσους τα πλούτη τα μεγάλα χαίρουνται,
μ' όσους στην αρχοντογενιά τους 'παίρουνται
γάμους αταίριαστους να μην ταιριάζη.
  μήποτε μήποτέ μ᾽, ὦ Μη μ' αξιώσετε ποτέ,
895 <πότνιαι> Μοῖραι, λεχέων Διὸς εὐνά-
τειραν ἴδοισθε πέλουσαν·
μηδὲ πλαθείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ.
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρθενίαν
εἰσορῶσ᾽ Ἰοῦς ἀμαλαπτομέναν
σεβάσμιες Μοίρες, να με δούνε
νύφη στην κλίνη του Διός·
μηδ' απ' τον ουρανό θεός
πως μ' εζευγάρωσε γαμπρός να πούνε.
Τρομάζω την αμάλαγη πού βλέπω της Ιώς
κι άστεργη παρθενιά
να φτείρεται μ' όσους τραβά παραδαρμούς
και κακοπλάνητους διωγμούς
900 δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. απ' τη σκληρή της Ήρας απονιά.
  ἐμοὶ δ᾽ ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος,
ἄφοβος· [οὐ δέδια·] μηδὲ κρεισσόνων θεῶν
ἔρως ἄφυκτον ὄμμα προσδράκοι με.
ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος·
Σύμφωνος γάμος ταιριαστός - τέτοιον εγώ τιμώ
και τέτοιος φόβο δε μου φέρνει·
κι ας μήν τ' αξιωθώ κανείς απ' τους μεγάλους τους θεούς
μ' ερωτικιά άφευχτη ματιά πάνω σε με να γέρνη.
Μαζί τους απολέμητος ο πόλεμος αυτός
905 οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν.
τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ
κ' είναι κακού προξενητής
κι ουδέ έχω τί θα γίνω·
γιατί δε βλέπω τη βουλή του παντοδύναμου θεού
906b μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. πως θάταν ν' αποφύγω.

 
 
[ Γ' Επεισόδιο ] [ Διάρθρωση ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Έξοδος ]


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Σεπτέμβριος 2000, Οκτώβριος 2001