[Αρχαία κείμενα με μετάφραση]
 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η
 
 

Αρχαίο Κείμενο και Μετάφραση
 

Μετάφραση-Σημειώσεις: Πολύβιος Δημητρακόπουλος (Pol Arcas)
εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 1910 
 
 
 

   
 Διάρθρωση

Πρόλογος
1-253
Πάροδος
254-349
Πορεία προς τον Αγώνα
350-386
Ιαμβική Σκηνή
387-466
Αγώνας με (608-613) Ιαμβική Σφραγίδα
467-613
Παράβαση
614-705
Ιαμβική Σκηνή
706-780
Λυρικός Διάλογος
781-828
Δύο Ιαμβικές Σκηνές με (954-979) 
αναπαιστικό ξέσπασμα της πρώτης
829-1013
Διάλογος των Δύο Χορών
1014-1042
Μέλος (Στάσιμο)
1043-1071
Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστική 
εισαγωγή η κάθε μία
1072-1188
Μέλος (αντίστοιχο του 1043-71)
1189-1215
Ιαμβική σκηνή
1216-1241
Έξοδος
1242-1320
 

 
 
 
 

Με τη μετάφραση αυτή του Πολύβιου Δημητρακόπουλου (Pol Arcas) ανέβηκε η Λυσιστράτη το 1905 στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών. Η μετάφραση  κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φέξη το 1910.

Εκτός από τις περιγραφές των σκηνικών έχουν διατηρηθεί και οι περιγραφές της κίνησης των ηθοποιών για να μεταφερθεί καλύτερα το θεατρικό κλίμα. Ο Δημητρακόπουλος χρησιμοποίησε διαφορετικό αρχαίο κείμενο για τη μετάφραση από αυτό που είναι αποδεκτό σήμερα με αποτέλεσμα να φαίνονται ορισμένες αναντιστοιχίες ιδιαίτερα στο ποιό πρόσωπο λέει ορισμένους στίχους. Δεν έκανα καμμία προσπάθεια να συντονίσω κείμενο και μετάφραση για να φανεί ακριβώς η σχετικότητα που υπάρχει σε κάθε ερμηνεία. Έχω διατηρήσει ακόμα τις σημειώσεις του Δημητρακόπουλου ενώ η διάρθρωση του έργου είναι από τις Κωμωδίες του Αριστοφάνη σε μετάφραση Θρασύβουλου Στάυρου (Βιβλιοπωλείο της “ΕΣΤΙΑΣ”, 7η έκδοση 1996).
 


 
 
ΠΡΟΣΩΠΑ1

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ Αθηναία

ΜΥΡΡΙΝΗ Αθηναία

ΛΑΜΠΙΤΩ γυνή Λακεδαιμονία

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ (Α', Β', Γ', κλπ.)

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΧΟΡΟΣ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΝΗΣΙΑΣ σύζυγος της Μυρρίνης

ΠΑΙΣ της Μυρρίνης

ΚΗΡΥΞ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ1 Ή παρούσα μετάφρασις εδιδάχθη το πρώτον από σκηνής, υπό θιάσου καταρτισθέντος επί τούτω, εν τω Δημοτικώ θεάτρω Αθηνών κατά Ιανουάριον 1905. Απαγορεύεται δε η εν τω μέλλοντι παράστασις αυτής υπό θιάσων άνευ της αδείας του μεταφραστού, συμφώνως με τον Νόμον .ΓΥΠΓ' (αριθ. 3483) του έτους 1909.

 
 

Πρόλογος | Πάροδος | Πορεία προς τον Αγώνα | Ιαμβική Σκηνή | Αγώνας με Ιαμβική Σφραγίδα | Παράβαση | Ιαμβική Σκηνή | Λυρικός Διάλογος | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστικό ξέσπασμα της πρώτης | Διάλογος των Δύο Χορών | Μέλος (Στάσιμο) | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστική εισαγωγή η κάθε μία | Μέλος | Ιαμβική σκηνή | Έξοδος
 
 

[Αρχαία κείμενα με μετάφραση]
 
 
 

για λάθη, σχόλια, παρατηρήσεις: Α. Περδικούρης