1. Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ
2. Πανὸς καὶ Ἑρμοῦ
3. Ἀπόλλωνος καὶ Διονύσου
4. Ἑρμοῦ καὶ Μαίας
5. Προμηθέως καὶ Διός
6. Ἔρωτος καὶ Διός
7. Διὸς καὶ Ἑρμοῦ
8. Ἥρας καὶ Διός
9. Ἥρας καὶ Διός
10. Διὸς καὶ Γανυμήδους
11. Ἡφαίστου καὶ Ἀπόλλωνος
12. Ποσειδῶνος καὶ Ἑρμοῦ
13. Ἡφαίστου καὶ Διός
14. Ἑρμοῦ καὶ Ἡλίου
15. Διὸς, Ἀσκληπιοῦ καὶ Ἡρακλέους
16. Ἑρμοῦ καὶ Ἀπόλλωνος
17. Ἑρμοῦ καὶ Ἀπόλλωνος
18. Ἥρας καὶ Λητοῦς
19. Ἀφροδίτης καὶ Σελήνης
20. Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος
21. Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ
22. Ἥρας καὶ Διός
23. Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος
24. Διὸς καὶ Ἡλίου
25. Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ