[Αρχαία κείμενα με μετάφραση]
 
 
 
 

Λ Ο Υ Κ Ι Α Ν Ο Υ

ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ
 
 

Αρχαίο Κείμενο και Μετάφραση
 

Μετάφραση-Σημειώσεις: Ιωάννη Κονδυλάκη
 
 
 

1-89-1617-2627-3637-4950-63"Αφιερωμένο στον Α.Γ.Π." 
 

Βιβλιογραφία


  1. Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Λουκιανός Ε', τ. 35, Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός
  2. Λουκιανού Πως Δεί Ιστορίαν Συγγράφειν, Εισαγωγή - Μετάφραση - Επεξηγηματικές Σημειώσεις: Βασ. Η. Τσακατίκα, Καρδαμίτσας 1997

 
 
 
 
 
 
 

για λάθη, σχόλια, παρατηρήσεις: Μικρός Απόπλους