ΡΑΨΩΔΙΑ  Υ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Σύνοδος θεών [20.1].

Οι θεοί παίρνουν θέση ή υπέρ των Τρώων ή υπέρ των Αχαιών, κάθε θεός έχει και έναν θεό αντίπαλο [20.31].

 

Αχιλλέας – Αινείας [20.170]. 

Γενεαλογία Αινεία [20.215]. 

Ο Ποσειδών λυπάται για τον Αινεία και προβλέπει τον θάνατό του από τον Αχιλλέα [20.287].

Αποφασίζει να τον σώσει [20.300]. 

Απλώνει καταχνιά στα μάτια του Αχιλλέα και αποσύρει από την μάχη τον Αινεία [20.318]. 

 

Ο Φοίβος συμβουλεύει τον Εκτορα να μην πλησιάσει τον Αχιλλέα αλλά να του επιτεθεί όταν αυτός βρεθεί κοντά σε πολλούς συγκεντρωμένους Τρώες [20.373].

 

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Ιφιτίωνα (T), βάλ᾽ ἔγχεϊ  μέσσην κὰκ κεφαλήν (20.382)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Δημολέοντα (T), νύξε κατὰ  κρόταφον (20.395)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Ιπποδάμαντα (T), πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί (20.401)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Πολύδωρο (T), τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι νῶτα παραΐσσοντος (20.407)

 

Ο Έκτορας ακοντίζει τον Αχιλλέα  και ο Αχιλλέας ορμά στον Εκτορα, ο οποίος σώζεται από τον Φοίβο [20.428]

 

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Δρύοπα (T), οὖτα κατ᾽ αὐχένα μέσσον ἄκοντι (20.454)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Δημούχο (T) οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν (20.458).

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Λαογόνο (T), δουρὶ βαλών (20.460)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Δάρδανο (T), τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας (20.460)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Τρώα (T), φασγάνῳ οὖτα καθ᾽ ἧπαρ (20.463)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Μούλιο (T), οὖτα παραστὰς δουρὶ κατ᾽ οὖς (20.473)

 

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Εχελκο (T), μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι (20.475)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Δευκαλίωνα  (T), αὐχένα (20.481)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Ρίγμο (T), τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι (20.485)

Ο Αχιλλέας  (A) σκοτώνει τον Αρηίθοο (T), στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ νύξ᾽ (20.488)