ΡΑΨΩΔΙΑ  B 

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Δίας στέλνει απατηλό όνειρο στον Αγαμέμνονα [2.1]

Σκήπτρο και Επικράτεια του Αγαμέμνονα [2.100]

Ο Αγαμέμνων προτείνει να φύγουν [2.139]. Η η αντίδραση του Οδυσσέα  μετά από συμβουλή της Αθηνάς [2.185].

Θερσίτης [2.212]

Ο Νέστωρ συμβουλεύει τον Αγαμέμνονα να χωρίσει τα στρατεύματα κατά φυλές και φατρίες [2.335]

Απαρίθμηση των στρατευμάτων των Αχαιών [2.494]

Σύμμαχοι των Τρώων [2.786]