ΡΑΨΩΔΙΑ  Ξ

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Νέστωρ βρίσκει τον Αγαμέμνονα [14.25]

Ο Αγαμέμνων προτείνει για 3η να φύγουν. Ο Οδυσσέας αντιδρά [14.71]

Η 1η φορα ήταν  στην ΡΑΨΩΔΙΑ Β [2.139] και  αντέδρασε ο Οδυσσέας  μετά από συμβουλή της Αθηνάς [2.185].

Η 2η ήταν  στην  ΡΑΨΩΔΙΑ  Ι  [9.11].

 

Επέμβαση Διομήδη, γενεαλογία του [14.103].

 

Σχέδιο Ήρας να παραπλανήσει τον Δία [14.159].

Στόλισμα της θεάς [14.166].

Ζητά την ‘φιλότητα’ και τον ‘ίμερο’ από την Αφροδίτη [14.190].

Συνάντηση Ηρας – Υπνου στην Λήμνο [14.224]. 

Όρκος Στυγός [14.270]. 

Συνάντηση Ηρας-Δία στην Ιδη [14.298]. 

Παιδιά του Δία [14.312] 

Ο Δίας αποκοιμίζεται [14.341]. 

Ο Υπνος ειδοποιεί τον Ποσειδώνα και αυτός τους Δαναούς [14.354]. 

Ο Ποσειδών επικεφαλής [14.384].

 

Ο  Ποσειδώνας  προχωρά μπροστά από τους Αχαιούς, κρατώντας   Ξίφος Τρομακτικό σαν αστραπή,  που όμως   ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ   ΣΩΣΤΟ  να το χρησιμοποιήσει στους ανθρώπους, αλλά μόνο να το φέρει σαν φόβητρο. [14, 383-387]

 

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) χτυπά  τον Εκτορα (T)  με πέτρα (14.410)

Ο Οιλήος Αίας  (A) σκοτώνει τον Σάτνιο  (T), οὔτασε δουρὶ (14.443)

Ο Πολυδάμας  (T) σκοτώνει τον Προθοήνορα  (A), βάλε δεξιὸν ὦμον (14.450)

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) σκοτώνει τον Αρχέλοχο, τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ (14.465)

Ο Ακάμας  (T) σκοτώνει τον Πρόμαχο (A), οὔτασε δουρὶ (14.471)

Ο Πηνέλεως  (A) σκοτώνει τον Ιλιονήα  (T), τὸντόθ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύος οὖτακατ᾽ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα (14.495)

Ο Τελαμώνιος Αίας  (A) σκοτώνει τον Υρτιο (14.511)

Αντίλοχος (Α) τον Φάλκη (14.512)

Αντίλοχος (Α) τον Μέρμερο (14.512)

 

Ο Μηριόνης  (A) σκοτώνει τον Μόρυ (14.513)

Ο Μηριόνης  (A) σκοτώνει τον Ιπποτίωνα  (14.513)

Ο Τεύκρος  (A) σκοτώνει τον Προθόωνα  (T) (14.514)

Ο Τεύκρος  (A) σκοτώνει τον  Περιφήτη (T) (14.514)

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Υπερήνορα (T), οὖτα κατὰ λαπάρην (14.515)

 Ο Οιλεύςς Αίας σκότωσε πολλούς Τρώες (14.520)