ΡΑΨΩΔΙΑ  Ν

αναλυτικά τα περιεχόμενα

 

Ο Ποσειδών από την Σαμοθράκη πάει στις Αιγές [Εύβοια], παίρνει τα άλογά του και φτάνει στα πλοία των Αχαιών στην Τροία [13.10]. Τους εμψυχώνει παίρνοντας τη μορφή του Κάλχαντα.

 

Ο Τεύκρος  (A) σκοτώνει τον Ίμβριο  (T), ὑπ᾽ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ (13.170)

Ο Εκτωρ  (T) σκοτώνει  τον Αμφίμαχο  (A), κατὰ στῆθος βάλε δουρί (13.196)

Ο Ιδομενέας  (A) σκοτώνει τον Οθρυονέα  (T), βάλεν ὕψιβιβάντα τυχών, (13.363)

Ο Ιδομενέας  (A) σκοτώνει τον  Ασιο (T), βάλε δουρὶ λαιμὸν ὑπ᾽ ἀνθερεῶνα (13.388)

 

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον ηνίοχο του Ασιου (Τ), μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι πῆξεν (13.398)

 

Ο Δηίφοβος  (T) σκοτώνει τον Υψήνορα  (A), ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων (13.411)

Ο Ιδομενέας  (A) σκοτώνει τον  Αλκάθοο (T), στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ - δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει (13.438)

 

Ο Ιδομενέας  (A) σκοτώνει τον  Οινόμαο (T), βάλε γαστέρα μέσσην (13.506)

Ο Δηίφοβος  (T) σκοτώνει τον Ασκάλαφο  (A), δι᾽ ὤμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔσχεν (13.519)

 

Ο Μηριόνης  (A) τραυματίζει   τον Δηίφοβο (T) δουρὶ βραχίονα τύψεν (13.529)

Ο Αινείας  (T) σκοτώνει τον Αφαρέα (A), λαιμὸν τύψ᾽ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί (13.542)

Ο Αντίλοχος  (A) σκοτώνει τον Θόωνα  (A), ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν (13.546).

Ο Μηριόνης (A)  σκοτώνει τον Αδάμαντα (T), βάλε δουρὶ αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ (13.567).

 

Ο Έλενος  (T) σκοτώνει τον Δηίπυρο (A), ἤλασε κόρσην (13.576)

Ο Μενέλαος  (A) τραυματίζει τον Έλενο (T), διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος (13.595)

Ο Μενέλαος  (A) σκοτώνει τον Πείσανδρο (T), κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης (13.606)

ΜΕΝΕΛΑΟΣ: «Τρώες ακόρεστοι στον πόλεμο» (13.607)

 

Ο Μηριόνης  (A)  σκοτώνει τον Αρπαλίωνα  (T), ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν (13.651)

[Αρπαλίων, γιος του αρχηγού των Παφλαγόνων, Πυλαιμένη [2.851] ].

Ο Πάρις   (T) σκοτώνει τον Ευχήνορα (A), βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο (13.671)

Ισχυρή αντίσταση στα πλοία [13.680]

Ο Εκτωρ ονειδίζει τον Πάρη [13.769]

Ο Αίας προκαλεί τον Εκτορα [13.809]