ΤΕΥΤΑΜΙΔΗΣ

 

Ο Απολλόδωρος γράφει πως ο Περσέας, γιος της Δανάης, επιστρέφοντας μαζί με την μητέρα του και την Ανδρομέδα, την οποία είχε σώσει από το κήτος,  πήγε στην Λάρισσα την πρωτεύουσα της γης των Πελασγών, όπου βασίλευε ο Τευταμίδης, για να βρει τον παππού του, τον Ακρίσιο, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί για να αποφύγει τον χρησμό που έλεγε πως ο Περσέας θα τον σκοτώσει.

Πήρε μέρος όμως σε γυμνικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Τευταμίδης, και κατά λάθος, θανάτωσε, ρίχνοντας τον δίσκο, τον Ακρίσιο, που βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές.

 

Μετά, επειδή ντρεπόταν να επιστρέψει στο Αργος, την επικράτεια του παππού του, ζήτησε από τον Μεγαπένθη, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Τίρυνθας, να ανταλλάξουν βασίλεια. Ο Μεγαπένθης δέχθηκε και μετακόμισε στο Αργος, ενώ ο Περσέας έμεινε στην Τίρυνθα, στην οποία προσάρτησε και τις Μυκήνες και την Μίδεα [Μίδεια].

 

Τον Μεγαπένθη, εδώ, ο Απολλόδωρος τον αποκαλεί  παιδί  [παίδα στο κείμενο] του Προίτου, όμως πιο πάνω [Απολλόδ. Β, 2, 2], μας είχε πει πως ήταν εγγονός του, γιος του Μελάμποδα και της κόρης του  Προίτου. Η ηλικία του ταιριάζει και με την ηλικία του Περσέα που κι αυτός ήταν εγγονός του Ακρίσιου.

Ο Ακρίσιος και ο Προίτος ήταν παιδιά του ΔΑΝΑΟΥ.

 

Κείμενο Απολλόδωρου:

[Β 4,4] Περσεὺς δὲ μετὰ Δανάης καὶ Ἀνδρομέδας ἔσπευδεν εἰς Ἄργος, ἵνα Ἀκρίσιον θεάσηται. ὁ δὲ <τοῦτο μαθὼν καὶ> δεδοικὼς. τὸν χρησμόν, ἀπολιπὼν Ἄργος εἰς τὴν Πελασγιῶτιν  ἐχώρησε γῆν. Τευταμίδου δὲ τοῦ Λαρισσαίων βασιλέως ἐπὶ κατοιχομένῳ τῷ πατρὶ διατιθέντος γυμνικὸν ἀγῶνα, παρεγένετο καὶ ὁ Περσεὺς ἀγωνίσασθαι θέλων, ἀγωνιζόμενος δὲ πένταθλον, τὸν δίσκον ἐπὶ τὸν Ἀκρισίου πόδα βαλὼν παραχρῆμα ἀπέκτεινεν αὐτόν. Αἰσθόμενος δὲ τὸν χρησμὸν τετελειωμένον τὸν μὲν Ἀκρίσιον ἔξω τῆς πόλεως ἔθαψεν, αἰσχυνόμενος δὲ εἰς Ἄργος ἐπανελθεῖν ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ δι᾽ αὐτοῦ τετελευτηκότος, παραγενόμενος εἰς Τίρυνθα πρὸς τὸν Προίτου παῖδα Μεγαπένθην ἠλλάξατο, τούτῳ τε τὸ Ἄργος ἐνεχείρισε. καὶ Μεγαπένθης μὲν ἐβασίλευσεν Ἀργείων, Περσεὺς δὲ Τίρυνθος, προστειχίσας Μίδειαν καὶ Μυκήνας.

 

 

Περισσότερα για τον ΜΕΓΑΠΕΝΘΗ.