Οι τρεις θεές (στη μέση η Αθηνά) μαζί με τον Ερμή πλησιάζουν τον Πάρη για να κρίνει την ωραιότερη. Εκείνος προσπαθεί να το αποφύγει.
Το ελάφι που είναι δίπλα στην Αθηνά, συνήθως συνοδεύει την Αρτεμη.
[Ζωγράφος Αντιμένης, περίπου 530 π.Χ. Μόναχο, Antikensammlungen 1722].