Ο Ίδας οδηγεί την Μάρπησσα που πήρε από τον Απόλλωνα.
[Σχέδιο του κρατήρα του Κύψελου, 7ος αιώνας π.Χ.].

Οι επιγραφές λένε:
"ΙΔΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΝ ΚΑΛΛΙΣΦΥΡΟΝ, ΑΝ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝ / ΑΡΠΑΣΕ, ΤΑΝ ΕΥΑΝΟΥ ΑΓΕΙ ΠΑΛΙΝ ΟΥΚ ΑΚΕΟΥΣΑΝ".
[Ο Ίδας τη Μάρπησσα με τα ωραία σφυρά που ο Απόλλωνας του την άρπαξε, την κόρη του Ευήνου, την παίρνει πάλι, όχι παρά την θέλησή της] Βλ. Παυσανίας, Ηλιακά, 18,3.