ΛΙΤΑΙ Ο Ησύχιος στο Λεξικό του τις ονομάζει ΑΙΤΑΙ, από το ΑΙΤΟΥΜΑΙ=ζητώ, παρακαλώ. Σημειώνουμε πως η πρώτη μορφή της Ιλιάδας ήταν γραμμένη με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, οπότε η λέξη μπορεί πράγματι να είναι όπως την καταγράφει ο Ησύχιος.