[Κείμενα με μετάφραση] | [Μονοτονική εκδοχή]

Ὁμήρου Ὀδύσσεια

Κείμενο καὶ Ἔμμετρη Μετάφραση Ἀργύρη Ἐφταλιώτη

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  (14kb)


Τηλεμάχεια

Ραψωδία α
Θεῶν ἀγορά. Ἀθηνᾶς παραίνεσις πρὸς Τηλέμαχον. Μνηστήρων εὐωχία.

Ραψωδία β
Ἰθακησίων ἀγορά. Τηλεμάχου ἀποδημία.

Ραψωδία γ
Τὰ ἐν Πύλῳ.

Ραψωδία δ
Τὰ ἐν Λακεδαίμονι.


 

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (14kb)


Φαιακίδα

Ραψωδία ε
Ὀδυσσέως σχεδία.

Ραψωδία ζ
Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Φαιάκας.

Ραψωδία η
Ὀδυσσέως εἴσοδος πρὸς Ἀλκίνουν.

Ραψωδία θ
Ὀδυσσέως σύστασις πρὸς Φαιάκας.

Ραψωδία ι
Ἀλκίνου ἀπόλογοι. Κυκλώπεια.

Ραψωδία κ
Τὰ περὶ Αἰόλου καὶ Λαιστρυγόνων καὶ Κίρκης.

Ραψωδία λ
Νέκυια.

Ραψωδία μ
Σειρῆνες. Σκύλλα. Χάρυβδις. Βόες Ἡλίου.

Ραψωδία ν
Ὀδυσσέως ἀπόπλους παρὰ Φαιάκων. (1-209)


 
 

Ν. Εγγονόπουλος: Πηνελόπη και Οδυσσέας (20kb)


Μνηστηροφονία

Ραψωδία ν
Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Ἰθάκην. (ν210-)

Ραψωδία ξ
Ὀδυσσέως πρὸς Εὔμαιον ὁμιλία.

Ραψωδία ο
Τηλεμάχου πρὸς Εὔμαιον ἄφιξις.

Ραψωδία π
Τηλεμάχου ἀναγνωρισμὸς Ὀδυσσέως.

Ραψωδία ρ
Τηλεμάχου ἐπάνοδος πρὸς Ἰθάκην.

Ραψωδία σ
Ὀδυσσέως καὶ Ἴρου πυγμή.

Ραψωδία τ
Ὀδυσσέως καὶ Πηνελόπης ὁμιλία. Τὰ νίπτρα.

Ραψωδία υ
Τὰ πρὸ τῆς μνηστηροφονίας.

Ραψωδία φ
Τόξου θέσις.


ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εδώ, με το τέλος της ραψωδίας Φ, σταματά το χειρόγραφο του Αργύρη
Εφταλιώτη. Ο Λέσβιος αυτός από την κωμόπολη Μόλυβο λογοτέχνης, ένας από
τους κορυφαίους στα νεοελληνικά γράμματα, που είχε όνομα κοσμικό Κλεάνθης
Κ. Μιχαηλίδης, και τα διηγήματα του τα τυπωμένα σε χωριστούς τόμους, όπως
οι “Νησιώτικες Ιστορίες” (1894), οι “Φυλλάδες του Γεροδήμου” (1897),
η “Μαζώχτρα” με το δράμα “Βουρκόλακας” (1900), τα ποιήματα “Παλιοί Σκοποί”
(1901), και μαζί μ' αυτά η “Ιστορία της Ρωμιοσύνης” (1901) και άλλα του
άρθρα και δοκίμια κριτικά και ιστορικά, μένουνε διαμάντια του ωραίου δημοτικού
λόγου,—σημειώνει ο ίδιος στο χειρόγραφο του μετά τον τελευταίο στίχο: “Τέ-
λειωσε τις 9 του Φλεβάρη 1923—Στην Αντίπολη”. Εκεί, στ' ακρογιάλι της Με-
σογειακής Γαλλίας, ύστερ' από λίγους μήνες, “τον πήρε ο κορμοτεντωτής ο Χά-
ρος”, και δεν τον άφησε ν' αποτελειώση την ποιητική απόδοση του ομηρικού έπους
στη νέα μας γλώσσα. Είτανε τότε 74 χρόνων, και είχε αρχίσει να μεταφράζη την
“Οδύσσεια” στις 10 του Μάη του 1914. Μετά το θάνατο του, το χειρόγραφο του
έργου (6 τετράδια) παραδόθηκε από τους κληρονόμους του και μένει φυλαγμένο
στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Από μια σημείωση του Εφταλιώτη
στο β' τετράδιο τους:—“Τα καλλίτερα: β' μέρος του Α, όλο το Β, δεύτερο μέ-
ρος του Δ, πρώτο του Ε, πρώτο του Ζ, όλο το Η, όλο το Ι, όλο το Κ”—-φαί-
νεται πώς είχε σκοπό ο μεταφραστής, πριν τυπώση το έργο του, να το ξανα-
θεωρήση, αφού μάλιστα μια περίπου δεκαετία χωρίζει το Α από το Φ· και θάδινε
τότε την τελειωτική συνάρτηση τόσο στην έκφραση όσο και στην ονοματολογία
προσώπων και πραγμάτων, ακόμα και στους ορθογραφικούς τύπους ή και στα στι-
χουργικά γυρίσματα κατά τα πρότυπα του ομηρικού κειμένου. [ . . . ]

(Σημείωμα του εκδότη: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.)


Ραψωδία χ
Μνηστηροφονία.

Ραψωδία ψ
Ὀδυσσέως ὑπὸ Πηνελόπης ἀναγνωρισμὸς.

Ραψωδία ω
Σπονδαὶ.
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Μάρτιος 2001