Διογένης Λαέρτιος

Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων

[ed. H S Long, Oxford 1964]

 

Βιβλίο Α

Θαλής, Σόλων, Χίλων, Πιττακός, Βίας, Κλεόβουλος, Περίανδρος, Ανάχαρσις, Μύσων, Επιμενίδης, Φερεκύδης

Βιβλίο Β

Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Αναξαγόρας, Αρχέλαος, Σωκράτης, Ξενοφών, Αισχίνης, Αρίστιππος, Φαίδων, Ευκλείδης, Στίλπων, Κρίτων, Σίμων, Γλαύκων, Σιμμίας, Κέβης, Μενέδημος

Βιβλίο Γ

Πλάτων

Βιβλίο Δ

Σπεύσιππος, Ξενοκράτης, Πολέμων, Κράτης, Κράντωρ, Αρκεσίλαος, Βίων, Λακύδης, Καρνεάδης, Κλειτόμαχος

Βιβλίο Ε

Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Στράτων, Λύκων, Δημήτριος, Ηρακλείδης

Βιβλίο Στ

Αντισθένης, Διογένης, Μόνιμος, Ονησίκριτος, Κράτης, Μητροκλής, Ιππαρχία, Μένιππος, Μενέδημος

Βιβλίο Ζ

Ζήνων, Αρίστων, Ήριλλος, Διονύσιος, Κλεάνθης, Σφαίρος, Χρύσιππος

Βιβλίο Η

Πυθαγόρας, Εμπεδοκλής, Επίχαρμος, Αρχύτας, Αλκμαίων, Ίππασος, Φιλόλαος, Εύδοξος

Βιβλίο Θ

Ηράκλειτος, Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Μέλισσος, Ζήνων Ελεάτης, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πρωταγόρας, Διογένης Απολλωνιάτης, Ανάξαρχος, Πύρρων, Τίμων

Βιβλίο Ι

Επίκουρος

[επιστροφή]
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Οκτώβριος 2002