ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ

Αρχαίο Κείμενο: ed. W. D. Ross, Oxford 1955
Μετάφραση-Σχόλια: Π. Γρατσιάτου (Εκδόσεις ΦΕΞΗ 1912)

 

Προλεγόμενα (Π. Γρατσιάτου)
 
Πολυτονική εκδοχή
 
Περί αισθήσεως και αισθητών·
Περί μνήμης και αναμνήσεως·
Περί ύπνου και εγρηγόρσεως·
Περί ενυπνίων·
Περί της καθ' ύπνον μαντικής·
Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος·
Περί νεότητος και γήρατος, περί ζωής και θανάτου·
Περί αναπνοής.

Μονοτονική εκδοχή
 
Περί αισθήσεως και αισθητών·
Περί μνήμης και αναμνήσεως·
Περί ύπνου και εγρηγόρσεως·
Περί ενυπνίων·
Περί της καθ' ύπνον μαντικής·
Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος·
Περί νεότητος και γήρατος, περί ζωής και θανάτου·
Περί αναπνοής.

[Κείμενα με Μετάφραση] - [Texts with translation]

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Νοέμβριος 2001